ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

วิศวกรรมเคมี= 1คน

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์= 5คน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม= 3คน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า= 3คน

ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ= 3คน

ภาควิชาการขนส่งและระบบบนราง= 1คน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์= 1คน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม= 2คน

รวมทั้งหมด 19 ตน
อัพเดท 3/1/2561