บริการของเรา

#
Web Development
พัฒนาระบบได้บนแพรตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น ได้ทั้ง wordpress wix php html bootstrap react nodejs vuejs และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมกับติดต่อกับฐานข้อมูล mysql pgsql sql server
#
Mobile App Development
พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ทั้ง android และ ios ด้วยภาษา java kotlin และ cross platform อย่าง Flutter(Dart) รวมถึง swift และ xcode
#
Web Development
พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นบน คอมพิวเตอร์ หรือ pc ทั่วไป พัฒนาเป็น .NET Framework ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โปรแกรมจัดการร้านค้า POS เป็นต้น